Open Ochtend

Op woensdag 3 april 2019 kunnen ouder(s)/verzorger(s) met hun kinderen van 09:00 tot 12:00 uur sfeer komen proeven bij Dr. Lammerts van Buerenschool, De Okkernoot, ds Van Lingeschool, Kinderopvang Ukkiepuk, BSO Klup Up en Peutercentrum Woutertje Plas I, II en III.  

Het gebouw bekijken, kennis maken met en vragen stellen aan de medewerkers. Het kan allemaal op woensdag 3 april. Tijdens deze ochtend wordt er normaal lesgegeven en/of een regulier programma gevolgd. Op deze manier ervaren ouder(s)/verzorger(s) en kinderen hoe een gewone (school)dag eruit ziet. Op alle scholen zal iemand van Klupup aanwezig zijn om een rondleiding te geven in één van onze mooie lokalen. Ook in ons dagverblijf aan de St. Walburg bent u ook zonder afspraak van Harte Welkom!!!