Bitcare instructie

Wij maken gebruik van een online dienst genaamd Bitcare, hiermee kunnen we de communicatie met jullie als ouder/verzorger nog verder optimaliseren.

Wat kunt jullie verwachten?

Met Bitcare zullen gedurende de dag activiteiten en foto’s online met jullie worden gedeeld. Via een app en website kun nje zien hoe laat het kind heeft geslapen, gegeten en gedronken en welke leuke activiteiten er met de kinderen zijn ondernomen. Ook kunnen jullie de planning bekijken en verzoeken indienen omtrent vakanties, ziekte, extra dagen en ruildagen. Daarnaast kan je chatten met leidsters op de groep. Met Bitcare blijven jullie altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van jullie kind(eren). Zo kunnen jullie zorgeloos werken en hoeven jullie niets te missen!

Na inschrijving ontvangen jullie een mail met de uitnodigingslink van Bitcare. Als je je hebt aangemeld kan je vervolgens de dagelijkse activiteiten van je kind(eren) raadplegen via de app voor uw smartphone en/of tablets. Deze app is te vinden in de App Store/Google Play Store onder de naam ‘Bitcare voor ouders’. Daarnaast kan je het digitale dagboekje, het contract, documenten en facturen inzien via het Bitcare ouderportaalhttps://app.bitcare.com

Let op: de chatfunctie graag alleen gebruiken voor urgente zaken! Vanwege Corona en korte overdrachten mag de chatfunctie momenteel ook regulier worden gebruikt.
Voor de het fotogebruik hebben we van alle ouders toestemming nodig over het gebruik ervan.
de volgende vragen komen aan de orde:
Mijn kind mag op de foto en deze ontvang ik via mijn eigen ouderportaal in Bitcare.
Mijn kind mag ook op de foto met een ander kind en mag dan naar een ouderportaal van een ander kind. Bij het intake gesprek zullen deze vragen aan de orde komen.
Wij benadrukken met klem dat foto’s met een ander kind erop alleen gebruikt mogen worden voor prive gebruik, dus niet via internet verspreid mogen worden. Wanneer we geen toestemming hebben zullen er geen foto’s van het betreffende kind gemaakt worden en in het ouderportaal terecht komen.

Met het team zijn voorlopig de volgende afspraken gemaakt:
Van kinderen tot 1 jaar zullen alle gegevens zoals slapen, eten/ drinken spelen in Bitcare te zien zijn.
Van kinderen 1-4 jaar zullen we het slapen noteren en eventuele bijzonderheden. Vanwege Corona, kunnen ouders momenteel niet op de groep en zal er wekelijks over het kind een stukje te lezen zijn in het Bitcare portaal.

Als u vragen heeft, kunt u de Bitcare helpdesk raadplegen: Bitcare Help (http://www.help.bitcare.com)
Voor vragen die ons dagverblijf aangaan graag een mailtje aan info@kinderopvangukkiepuk.nl
In de volgende linkjes staan een aantal instructiefilmpjes:
Hoe download ik de Bitcare app voor Ouders?
Video: Uitleg Bitcare app voor Ouders
Video: Ziek en beter melden
Aanvragen doen via de Bitcare app voor Ouders
Wij wensen u veel plezier met het gebruik van Bitcare!

met vriendelijke groet,
Ina Eilander
Jayne Polman
Kinderopvang Ukkiepuk