Corona virus

Ukkiepuk en KlupUp gesloten!

De Ministers hebben besloten dat alle kinderopvang organisaties en scholen per direct dicht moeten vanwege het Coronavirus.

Kinderopvang Ukkiepuk/ bso KlupUp is gesloten vanaf 16 maart en blijft dicht tot en met 6 april. Ouders die in vitale beroepen werken kunnen gebruik maken van de opvang. We benadrukken wel dat als je het anders kunt regelen dit te doen.

Voor kinderen in kwetsbare gezinnen is er ook opvang mogelijk. Als je als ouder zelf zorg nodig heeft of (één) van je kind(eren) heeft zorg nodig, kan je contact opnemen met de gemeente. Wij gaan er van uit dat je als ouder de houdbaarheid van de eigen situatie inschat en zorgvuldig met dit aanbod omgaat.

 Kinderen die niet aan onze opvang verbonden zijn kunnen eventueel ook terecht, neem hiervoor contact op met je eigen school, die beoordelen of de opvangvraag terecht is.

Aanmelden kan door het sturen van een mail naar info@kinderopvangukkiepuk Geef daarbij ook aan welk beroep je hebt. telefonisch zijn we bereikbaar onder nummer 0488454116

Wanneer mogen ouders, kinderen, medewerkers, bezoekers/ leveranciers NIET naar binnen bij Ukkiepuk of  KlupUp?

Blijf thuis als jij of je kindje (milde) gezondheidsklachten hebben zoals 1 van de volgende klachten:

  • Verkoudheid (snotneus)
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Koorts (hoger dan 38 graden)