Corona virus dagopvang

Kinderopvang gesloten vanaf 16 december.

Op 14 december heeft de overheid besloten om scholen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021 te sluiten. Dit betekent dat ook wij onze locaties in die periode sluiten voor reguliere opvang.

We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en overheden volgen als het gaat om het coronavirus. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren wij hierover via de daarvoor ingerichte kanalen.

Noodopvang
Als opvang thuis geen optie is, zijn onze locaties tot en met tenminste 17 januari geopend voor noodopvang voor:

kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep

Wij bieden deze opvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang en de bso. Deze noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben, en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Kijk voor meer informatie over corona en kinderopvang op de site van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen, behouden het recht op kinderopvangtoeslag en/of ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang). Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruikmaken van kinderopvang en worden ook verzocht hun factuur door te betalen.

Gevolgen voor opbouw ruiluren
De compensatieregeling die de overheid heeft ingezet, geldt vanaf 16 december 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang kunnen aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 december geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad, ook nu wij enkel noodopvang kunnen aanbieden. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.


Ophalen/brengen:
Om besmetting te voorkomen willen we tijdelijk geen ouders in onze opvang. Dit betekent dat de ouder het kind mag afgeven en ophalen bij de groepsdeur, medewerkers ruimen dan jassen, tassen en maxicosi ’s op.  De ouders van de Zingende Tulpjes en Tante Perenboom doen dit door de poort te nemen, deze ligt bij de parkeerplaats van Ukkiepuk. Wanneer je tussen de grijze en groene loods doorloopt kom je in de achtertuin van Ukkiepuk. De ouders van Woezel komen via hun gebruikelijke route de tuin in. Probeer ook in de tuin 1,5 meter afstand te houden van andere ouders. Medewerkers zullen aan het eind van de middag een chat sturen om te laten weten hoe de dag is geweest. Wanneer je je kind komt ophalen laat dan 10 minuten van te voren even weten dat je eraan komt. Medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen klaar staan en zo kunnen we opstoppingen bij de poort en deur voorkomen. Kom alleen, dus ook niet met oudere broertjes en zusjes. Geef deze informatie ook door aan je partner, wanneer deze de kinderen komt halen.
Bij vragen mag je ons natuurlijk altijd bellen! 
 

  • we zorgen dat de kinderen en  wij zelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
  • we leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
  • we gebruiken papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen, we gooien ze direct weg en wassen onze handen.
  • we schudden geen handen.
  • medewerkers houden naar volwassenen toe tenminste 1,5 meter afstand, naar kinderen toe is dit na uitslagen van de laatste onderzoeken niet noodzakelijk.   

Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest mogen ze komen mits ze geen  verhoging tot 38 graden hebben. Ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft dan blijft het kind thuis..