BSO Klup Up en Ukkiepuk in de Okkernoot (Zetten)

Buitenschoolse opvang Klup Up en dagopvang Ukkiepuk in de De Okkernoot

J.A. Nijhoffstraat 1

6671 ZL  Zetten

Tel: 0488454116 voor KlupUP kies 6

voor Ukkiepuk (pip) kies 2 en dan 4

LRK nummer BSO Klup Up Okkernoot 310182852

LRK nummer Ukkiepuk in de Okkernoot 255767365