Oudercommissie

Oudercommissie Kinderopvang Ukkiepuk en KLUPUP

Ukkiepuk heeft 2 oudercommissies, 1 voor onze dagopvang kinderopvang Ukkiepuk en 1 voor onze BSO KlupUp.

De oudercommisissie vergadert 4 keer per jaar. In de oudercommissie van Ukkiepuk zit van elke groep 1 ouder, totaal 5 ouders.  De oudercommissie van klupup heeft van elke locatie 2 ouders totaal 8 ouders. In deze link stellen zij zich aan u voor!

De oudercommissie heeft een reglement deze kunt u lezen onder deze link

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar samen en heeft als doel:

1)      Het behartigen van de belangen van de kinderen en ouders

2)      Vertegenwoordigen van de ouders

3)      Geeft (gevraagd en ongevraagd) advies  ten aanzien van de kwaliteit van de opvang. Dit advies is bindend behalve als de directie kan aantonen dat het belang van de kinderopvang geschaad wordt door het advies.

Hoe werkt de oudercommissie?

  • Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergadert.
  • Alle ouders worden minimaal 7 dagen van te voren op de hoogte gesteld van de komende vergadering en kunnen punten inbrengen voor de vergadering.
  • Alle ouders kunnen de definitieve notulen van de oudercommissie per mail ontvangen om op die manier op de hoogte te blijven van de punten die besproken worden binnen de oudercommissie. De notulen zijn ook te vinden in de hal van Ukkiepuk.
  • De oudercommissie doet één keer per jaar verslag van haar activiteiten tijdens de ouderavond.
  • Naast de officiële taken en bevoegdheden wordt de oudercommissie ook vaak gevraagd om haar inbreng en assistentie  als het gaat op bijzondere gelegenheden zoals een jubileum, leidsterdag, opzetten avondvierdaagse etc.

Bereikbaarheid Oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via: oudercommissie@kinderopvangukkiepuk.nl

Iedere ouder ontvangt voor de vergadering een bericht dat er een vergadering komt met de vraag of er nog punten zijn en na de vergadering de notulen op de mail.

Heeft u punten die u wilt bespreken met de oudercommissie of heeft u vragen? Stuur dan een mailtje of spreek één van de oudercommissieleden aan op Ukkiepuk, we zijn er om de belangen te behartigen van u en uw kind(eren).