Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden Oudercommissie dus meldt je aan!!!!!

Oudercommissie Kinderopvang Ukkiepuk en KLUPUP

Zoals wettelijk verplicht is, heeft ook kinderopvang Ukkiepuk een oudercommissie.  De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en ouders binnen Ukkiepuk en bestaat uit 5 ouders waarvan de kinderen verdeeld zitten over de verschillende groepen binnen Ukkiepuk  en KLUPUP.

Voor alle groepen van BSO KLUPUP is er nu geen Oudercommissie omdat nog steeds onvoldoende ouders zich hebben aangemeld. We zijn nog steeds op zoek. Mochten we per locatie 2 ouders hebben zal deze van start gaan. Tijdelijk hebben we daarom een alternatieve ouderraadpleging. Dit betekent dat bij veranderingen in het beleid (bijv. prijs, voeding) alle ouders de kans krijgen om hierop advies te geven, in de nieuwsbrief worden alle ouders vooraf op de hoogte gebracht en kunnen binnen een bepaalde periode reageren op de wijziging.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar samen en heeft als doel:

1)      Het behartigen van de belangen van de kinderen en ouders

2)      Vertegenwoordigen van de ouders

3)      Geeft (gevraagd en ongevraagd) advies  ten aanzien van de kwaliteit van de opvang. Dit advies is bindend behalve als de directie kan aantonen dat het belang van de kinderopvang geschaad wordt door het advies.

Hoe werkt de oudercommissie?

  • Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergadert.
  • Alle ouders worden minimaal 7 dagen van te voren op de hoogte gesteld van de komende vergadering en kunnen punten inbrengen voor de vergadering.
  • Alle ouders kunnen de definitieve notulen van de oudercommissie per mail ontvangen om op die manier op de hoogte te blijven van de punten die besproken worden binnen de oudercommissie. De notulen zijn ook te vinden in de hal van Ukkiepuk.
  • De oudercommissie doet één keer per jaar verslag van haar activiteiten tijdens de ouderavond.
  • Naast de officiële taken en bevoegdheden wordt de oudercommissie ook vaak gevraagd om haar inbreng en assistentie  als het gaat op bijzondere gelegenheden zoals een jubileum, leidsterdag, opzetten avondvierdaagse etc.

Bereikbaarheid Oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via: oudercommissie@kinderopvangukkiepuk.nl

Elke nieuwe ouder die hiervoor toestemming heeft gegeven zal een welkomsmail ontvangen van de oudercommissie  en de notulen van de vergaderingen. U kunt op elk moment aangeven de notulen niet meer te willen ontvangen.

In de hal bij Ukkiepuk vindt u een bord met foto’s en de namen van de leden van de oudercommissie van dit moment.

Heeft u punten die u wilt bespreken met de oudercommissie of heeft u vragen? Stuur dan een mailtje of spreek één van de oudercommissieleden aan op Ukkiepuk, we zijn er om de belangen te behartigen van u en uw kind(eren).