Tarieven buitenschoolse opvang

2023:

52 weken contract :

Wanneer u kiest voor een 52 weken contract dan wordt het  uurtarief €8,70.

Ter illustratie:

Een middag vanaf 12 uur tot half 7  met vakantie opvang is dan € 284,30 per maand
Een middag vanaf half 3 tot half 7 met vakantie opvang is dan € 211,77 per maand

48  weken contract:

U kunt ook kiezen voor 48 weken contract, voor 1 maart geeft u aan welke 4 weken u geen gebruik gaat maken van de vakantie opvang. Wanneer u kiest voor een 48 weken contract dan wordt het  uurtarief €8,93

Ter illustratie:

Een middag vanaf 12 uur tot half 7 met 8 weken vakantie opvang is dan         € 259,43 per maand

Een middag vanaf half 3 tot half 7 met 8 weken vakantie opvang is dan          € 184,77 per maand

40 weken contract :

U kunt ook kiezen voor het 40 weken contract. Alle schoolvakanties is uw kind thuis. Wanneer u kiest voor een 40 weken contract dan wordt het uurtarief €9,76

Oftewel:

Een middag vanaf 12 uur tot half 7 is dan € 211,57 per maand

Een middag vanaf half 3 tot half 7 is dan € 130,19 per maand

Vakantie opvang

U kunt ook kiezen voor één of meerdere dagen vakantie opvang, u bent dan verzekerd van een dag die u van te voren hebt gekozen. Het uurtarief is dan € 9,25

Ter illustratie:

Een vakantie/ studie/ stakingsdag is van 7.30- 18.30 en komt dan op € 107,44 per dag. wanner je kind die dag normaal al komt vanaf half 3, dan betaal je de aanvullende uren bij.

 Extra-dagen                                                                                                                                                        Mocht u gebruik willen maken van een extra dag dan is dit mogelijk. U vraagt de dag aan via Bitcare of mail. Wij kijken of er ruimte is. Het uurtarief voor een extra opvangdag is € 10,05

Na afloop van iedere maand waarin sprake is geweest van extra opvangdagen worden deze bij u in rekening gebracht. Aan het eind van het jaar worden deze opvangkosten ook opgenomen in de jaaropgaaf. Zo kunt u ook deze opvang opgeven aan de belastingdienst.

Flexibele opvang ( nieuwe contracten niet meer mogelijk)

Ouders bepalen zelf wanneer en hoeveel ze af nemen en krijgen hierover achteraf de rekening. De minimale afname is gemiddeld een dag per week.

De uurtarieven ingeval van een flexibel contract : € 10,39

Een middag vanaf half 3 tot half 7 per middag € 41,55

Een middag vanaf 12 uur tot half 7 per middag is dan € 67,53

VSO

De vso is open van half 8 tot half 9. Het kan zijn dat de vso open is op een andere school dan de school waar het kind heen gaat. Wij brengen de kinderen dan naar hun school. Vso kost € 9,77 per keer.

Het vervoer naar de BSO en eventuele uitstapjes/ activiteiten zijn mee berekend in de prijs. Mochten de schooltijden iets afwijken van het hierboven geïllustreerde , dan zal daarop een verrekening plaats vinden.