Tarieven dagopvang

2022
Kinderopvang gedurende 52 weken.

Hele dagopvang van maandag t/m vrijdag.
Opvang tussen 07.30 – 18.30 uur
Prijs per dag op maandbasis: € 416,61
Uurtarief: € 8,74

Halve dagopvang van maandag t/m vrijdag.
Bloktijden van 07.30 – 13.30 uur en van 12.30 – 18.30 uur
Prijs per dagdeel op maandbasis: € 227,24
Uurtarief: €8,74
48 weken contract :

U kunt ook kiezen voor het 48 weken contract, vooral aantrekkelijk voor ouders die de schoolvakanties vrij zijn. U geeft in de 2e week van januari aan welke 4 weken in het jaar u geen gebruik gaat maken van onze opvang.

  • Uurtarief 48 weken opvang € 9,05
  • Prijs per maand; € 398,20
  • Voor een halve dag € 217,20

40 weken contract :

U kunt ook  kiezen voor het 40 weken contract, vooral aantrekkelijk voor ouders die de schoolvakanties vrij zijn. U geeft van te voren aan welke 12 weken  in het jaar u geen gebruik gaat maken van onze opvang. 2 weken Kerst, 1 week herfst, 1 week carnaval, 2 weken meivakantie en 6 weken zomer vakantie.

   • Uurtarief 40 weken opvang  € 9,40
   • Prijs per maand;        € 344,67
   •  Voor een halve dag   € 188

Extra dagen

   • Mocht u gebruik willen maken van een extra dag dan is dit mogelijk. U vraagt de dag aan bij de leidsters van de groep. Zij kijken of er ruimte is. Is er op de eigen groep geen plaats kan er gekeken worden op 1 van de andere groepen, hiervoor hebben we wel uw toestemming nodig. Op dinsdag en donderdag zitten we op alle groepen momenteel vol, en moet er eerst een kind afvallen, op de andere dagen is er vaak genoeg ruimte. Achteraf krijgt u hierover een rekening en aan het eind van het jaar wordt hij opgenomen in de jaaropgaaf. Zo kunt u ook deze opvang opgeven aan de belastingdienst.

Flexibele opvang ( momenteel geen nieuwe aanmeldingen mogelijk)

Er bestaat ook de mogelijkheid om een flexibel contract aan te gaan. Ouders bepalen zelf wanneer en hoeveel ze af nemen en krijgen hierover achteraf de rekening. De minimale afname is gemiddeld een halve dag per week.

De uurtarieven voor de extra opvangdagen zijn als volgt:

–      Ingeval van een flexibel contract : € 10,05

–      Het tarief voor een hele dag bedraagt € 110,53

–      Het maandtarief voor een halve dag bedraagt € 60,29