Vacature

Deze vacature is al van eerdere maar we zijn nog steeds op zoek. Naast deze vacature is er ook een vacature interieurverzorger m/v. Hiervoor is geen opleiding nodig maar wel ervaring in de schoonmaakbranche, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en een grote mate van zelfstandigheid.

Functieomschrijving:

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in onze kinderopvang. Begeleidt kinderen zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
Begeleidt kinderen bij de dagelijks voorkomende bezigheden
Draagt zorg voor dagelijkse verzorging van kinderen.
Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling van kinderen.
Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd.
Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep.
Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden.
Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen.
Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.

Er zijn meerdere vacatures!!! bel 0488454116 vraag naar Ina, Yvette of Jayne.