Wie zijn wij?

Kinderopvang Ukkiepuk is een kleinschalig kinderdagverblijf wat ligt op bedrijven terrein St. Walburg in Zetten, vlakbij het station en snelweg A15. Onze buitenschoolse opvang bieden we aan vanuit 4 locaties: de van Lingenschool in Zetten, de Okkernoot in Zetten, de Clara Fabriciusschool in Herveld. In ons kinderdagverblijf is ook een groep buitenschoolse opvang, dit betreft vooral kinderen 4-6 jaar. we vangen kinderen op vanuit alle scholen in Herveld, Zetten en Randwijk en vervoeren ze naar de verschillende locaties van KLUPUP..

Bij de Zingende Tulpjes zijn 16 kinderen met 3 leidsters, bij Tante Perenboom zijn 15 kinderen met 3 leidsters en in de Woezelgroep zijn 12 kinderen en 2 leidsters . De B.S.O. groep op de thuislocatie biedt plaats aan 17 kinderen deze groep heet de buurpoes. KLUPUP in de Clara, KLUPUP in de Okkernoot en KLUPUP in de van Lingen hebben ieder 20 kindplaatsen. Bij alle locaties zijn dan 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Op alle locaties mag er gebruik worden gemaakt van het schoolplein en gymzaal en is er nauw overleg met de school. In vakanties kunnen groepen worden samen gevoegd, want samen spelen is leuker dan alleen. Alle leidsters werken op vaste dagen op hun eigen vaste groep. De huiselijke sfeer en spelen in een vertrouwde en veilige omgeving vinden wij erg belangrijk. We werken met thema’s. Voor de dagopvang is er een logeerbeer en een  3 jarigen project om peuters extra uitdaging te bieden en voor te bereiden op de basisschool. Ook is er een snoezelkamer, deze wordt ’s middags door de bso gebruikt al relaxhoek. Soms gaan we met kinderen koken of koekjes bakken. De dieren rondom Ukkiepuk zoals kippen en konijnen en de paarden in de wei maken ons dagverblijf bijzonder. Misschien heeft u ons al een zien wandelen met 1 van onze mooie karren? De kinderen van de buitenschoolse opvang worden met Ukkiepuk busjes door de leidsters uit de scholen van Herveld en Zetten gehaald. In de vakanties bieden wij een speciaal vakantieprogramma. Voor meer informatie kunt u ook op deze site ons werkplan dagopvang of buitenschoolse opvang bekijken. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om een vrijblijvende rondleiding te geven.

 

Kinderopvang Ukkiepuk is een geregistreerd kinderdagverblijf en voldoet aan de eisen van de kinderopvang. Daarom kunt u bij de belastingdienst uw kindertoeslag aanvragen. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd. We maken jaarlijks onze risico inventarisatie en worden geïnspecteerd door de VGGM, ons inspectie rapport is in te zien door het klikken op de link Kinderopvang Ukkiepuk, kinderopvang Ukkiepuk in de Clara, BSO Klup Up(De Okkernoot), & BSO Klup Up(Clara Fabricius),  BSO Klupup[( van Lingenschool), BSO KLUPUP in de Lammerts