Wie zijn wij?

Kinderopvang Ukkiepuk is een kleinschalig kinderdagverblijf wat ligt op bedrijven terrein St. Walburg in Zetten, vlakbij het station en snelweg A15. In basisschool Clara Fabricius in Herveld hebben we een groep dagopvang 0-4 jaar. In basisschool de Okkernoot in Zetten hebben we een peutergroep met VVE waar ook kinderen met een VVE indicatie welkom zijn. Naast kinderdagopvang Biedt kinderopvang Ukkiepuk ook buitenschoolse opvang. Deze bieden we aan vanuit 4 locaties: de van Lingenschool in Zetten, de Okkernoot in Zetten, de Clara Fabriciusschool in Herveld. We vangen kinderen op vanuit alle scholen in Herveld, Zetten en Randwijk en vervoeren ze naar de verschillende locaties van KLUPUP..

Er zijn 4 groepen dagopvang in Zetten aan de St. Walburg. De groepen hebben namen uit het boek van Woezel en Pip. Tante perenboom met maximaal 15 kinderen, de zingende Tulpjes met maximaal 16 kinderen, Woezel met maximaal 14 kinderen  en de tovertuin met maximaal 12 kinderen zitten aan de st. Walburg. Pip met maximaal 16 kinderen zit in de Okkernoot en de Wijze Varens met maximaal 16 kinderen zit in de Clara Fabriciusschool in Herveld. 

KLUPUP in de Clara heeft 46 kindplaatsen onderverdeeld in 4-7 jaar en 7 plus. Dit geldt ook voor KlupUp in de Lammerts en KlupUp in de van Lingen. KLUPUP in de Okkernoot heeft maximaal 22 kindplaatsen. Bij alle locaties zijn per groep 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Op alle locaties mag er gebruik worden gemaakt van het schoolplein en gymzaal en is er nauw overleg met de school. In vakanties kunnen groepen worden samen gevoegd, want samen spelen is leuker dan alleen. Er zijn dan 2 groepen open in Herveld in de Clara en 2 groepen in Zetten in de Lammerts. Op woensdag en vrijdag zijn we in de Okkernoot, omdat de groep dan kleiner is.

Alle leidsters werken op vaste dagen op hun eigen vaste groep. De huiselijke sfeer en spelen in een vertrouwde en veilige omgeving vinden wij erg belangrijk. We werken met thema’s.  Soms gaan we met kinderen koken of koekjes bakken. Achter in de wei van Ukkiepuk staan paarden, en soms staan in de wei in de straat schapen. Misschien heeft u ons al een zien wandelen met 1 van onze mooie karren? De kinderen van de buitenschoolse opvang worden met Ukkiepuk busjes door de leidsters uit de scholen van Herveld en Zetten gehaald. In de vakanties bieden wij een speciaal vakantieprogramma. Voor meer informatie kunt u ook op deze site ons werkplan dagopvang of buitenschoolse opvang bekijken. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om een vrijblijvende rondleiding te geven.

 

Kinderopvang Ukkiepuk is een geregistreerd kinderdagverblijf en voldoet aan de eisen van de kinderopvang. daarnaast zijn we sinds januari 2023 VVE locatie. U kunt bij de belastingdienst uw kindertoeslag aanvragen. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd. We maken jaarlijks onze risico inventarisatie en worden geïnspecteerd door de VGGM, ons inspectie rapport is in te zien door het klikken op de link Kinderopvang Ukkiepuk, kinderopvang Ukkiepuk in de Clara, kinderopvang Ukkiepuk in de Okkernoot, BSO Klup Up(De Okkernoot), & BSO Klup Up(Clara Fabricius),  BSO Klupup[( van Lingenschool), BSO KLUPUP in de Lammerts